Informacje z działu: Intencje mszy św.

Intencje mszalne

Intencje mszalne

            20 – 26. 01. 2014 r.

Poniedz.

20.01.14

07:00 

 

08:00

Klasztor 

 

Fara

1)     + Adelę (w r. śm.), Józefa i Leszka Żbików
2)     + Aleksandra Kaczmarka – od mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej blok 42

 

+ Helenę Skowron – od wnuczki Agaty z rodz.

17:00 Fara 1)     + Mirosławę Majner – od męża Eugeniusza, synów Grzegorza  i Mariusza
2)     + Mariannę Paprota – od córki Haliny z mężem i dziećmi

3)     + Helenę Złota – od Struzikowej z córką

 Wtorek

21.01.14

07:00 

 

08:00

Klasztor 

 

Fara

1)     + Jana Wronkę (w 6 r. śm.) – od żony z dziećmi i wnukami
2)     + Kazimierza Owczarka – od siostry Wiesławy z synem                   i rodziną

 

+ Teresę Tomasik – od Wojtczakowej z dziećmi

17:00 Fara 1)     + Mieczysława Pichlaka (w 20 r. śm.) – int. córki Kazimiery            z rodz.
2)     + Klotyldę Michalak – od opiekunek

3)     + Krystynę Aleksandrowicz – od Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie

 Środa

22.01.14

07:00 

08:00

Klasztor 

Fara

1)     + Henrykę Matusiak – od pracowników firmy Gołtrans
2)     + Władysława Paprotę – od rodz. Wilczyńskich

 

+ Janinę Nieruchaj – od brata Bolesława z rodz.

17:00 Klasztor 1)     + Jerzego Dobruchowskiego – od działkowiczów
2)     + Bronisławę Trzuszkowską – od rodz. Siweckich

3)     + Janinę Maciejewską – od wnuczka Gabriela z żoną i dziećmi

Czwartek

23.01.14

07:00 

08:00

Klasztor 

Fara

1)     + Józefę Kluba – od mieszkańców z ul. Szkolnej blok 5 kl.
2)     + Jana Pijankę – od rodz. Leśniewiczów 

+ Zdzisławę Lipka – od rodz. Pawlaków

17:00 Fara 1)     + Marię Kamińską – od koleżanek Janiny i Ireny
2)     + Stanisława Wdowika – od córki Marzeny z mężem i synem

3)     + Stefanię Glińską – od syna Kazimierza z żoną

Piątek

24.01.14

07:00 

08:00

Klasztor 

 

Fara

1)     + Janinę Biniek – od chrześnicy Bożeny z rodz.
2)     + Jerzego Skrzypińskiego – od zespołu śpiewaczego Senior

 

+ Mariannę Jasianek – od sąsiadów Kamasów

17:00 Fara

1)           Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Adriana (w 18 r. ur.)

2)           + Annę Mysiorek – od wnuczki Magdaleny z rodz.

3)           + Aleksandra Bambauera – od sąsiadów Kałdońskich

 

 Sobota

25.01.14

07:00 

08:00

Klasztor 

Fara

1)     + Krystynę (w 1 r. śm.) i Romana (w 19 r. śm.) Przybył
2)     + Tadeusza Wicher – od rodz. Jabłońskich, Walczaków                   i Ostendów

+ Stanisława Rąpałę – od córki Zofii z wnuczką Pauliną

17:00 Fara 1)     + Mariannę i Franciszka Markowskich
2)     + Janinę (w 6 r. śm.) i Tadeusza Dobruchowskich z ich rodzicami

Niedziela

26.01.14

 

07:00 Klasztor + Jana Musialskiego (w 9 r. śm.)
08:30 Fara + Bolesława Bartnickiego (w r. śm.) i zm. z rodz. Smoków
10:00 Fara Za parafian
11:30 Fara + Natalię, Jana Kwapiszów, Zdzisława Karolkowskiego i Józefa Marczaka (w r. śm.)
17:00 Fara + Kazimierę Matusiak (z r. Dnia babci) – od wnucząt

 

Intencje mszalne

 Intencje mszalne

            13 – 19. 01. 2014 r.

Poniedz.

13.01.14

07:00

08:00

Klasztor

Fara

1)     Zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii           i dekanacie złoczewskim
2)     + Eugenię Szyszka – od rodz. Sobańskich+ Leona Pietrygę – od Danuty Janiak z rodz.
17:00 Fara 1)     + Józefa Szremskiego (w 2 r. śm.) – od rodziny
2)     + Mariannę Białczak – od wnuczki Anny z mężem i synem
 Wtorek

14.01.14

07:00

08:00

Klasztor

Fara

1)     O szczęśliwą operację dla córki Małgorzaty
2)     + Kazimierza Glińskiego – od koleżanek córki Anny               z rodzinami+ Tadeusza Stańczyka – od sąsiadów z podwórka
17:00 Fara 1)     + Stanisława Rąpałę (w 1 r. śm.) – od żony Haliny z rodz.
2)     + Mariana Cała – od syna Patryka z żoną i Piotrusiem
 Środa
15.01.14
07:00

08:00

Fara

Fara

1)     + Roberta Orzelskiego- od chrzestnego Wacława Nieruchaja   z rodz.
2)     + Walerię Gortych – od wnuczka Sławomira z mamą+ Mirosława Świerczyńskiego – od mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej blok 42
17:00 Klasztor 1)     + Józefa Szremskiego – od mieszkańców ul. Starowiejskiej
2)     + Janinę Gabrysiak – od Wincentego Łukomskiego z rodz.
Czwartek
16.01.14
07:00
08:00
Klasztor
Fara
1)     + Igora Chałupkę – od babci i dziadka Chałupków, cioci Kingi i Oli
2)     + Kazimierza Kobielę – od rodz. Szymczaków+ Joannę Chudzia – od rodz. Rąpałów i Mizerskich
17:00 Fara 1)     + Henrykę (w 17 r. śm.) i Mirosława (w 11 r. śm.) Bryl – od córek    z rodz.
2)     + Zenona Łukomskiego – od chrześniaka Piotra z żoną           i dziećmi
Piątek
17.01.14
07:00
08:00
Klasztor

Fara

1)     + Andrzeja Centkowskiego – od brata Włodzimierza z rodz.
2)     + Henrykę Maślak – od rodz. Domańskich+ Zofię Zalewską – od Marii i Ryszarda Ługowskich
17:00 Fara 1)     + Marię Fikus – od Ewy z rodz.
2)     + Agnieszkę Kaczmarek – od pracowników Przychodni Doktor Rodzinny w Złoczewie

 

 Sobota
18.01.14
07:00
08:00
Klasztor
Fara
1)     + Leona Kryś z rodzicami i teściami
2)     + Jana Koniecznego – od chrześniaka Bogdana z rodz.+ Janinę Prygiel – od szwagierki Ireny Prygiel z rodz. Warteckich
17:00 Fara 1)     + Romana, Henryka, Ryszarda, Leona, Florentynę Klińskich
2)     + Józefa Wawrzyniaka – od siostrzenicy Urszuli z rodz.
Niedziela
19.01.14 
07:00 Klasztor + Michalinę, Franciszka i Jana Dzwończak
08:30 Fara + Walentego, Antoninę, Stanisława Pędziwiatr, Kazimierza Szmila
10:00 Fara Za parafian
11:30 Fara + Annę, Władysława Szymczak, ich rodziców, dziadków Szymczaków, Domagałów, Karbowiaków i Marciniaków
17:00 Fara 1)     + Aleksego (w 7 r. śm.) i Natalię Gąsior – od córki z rodz.
2)     + Mariusza Mencla – od żony Anety z dziećmi

 

Intencje mszalne

Intencje mszalne

            06 -12. 01. 2014 r.

Poniedz.

06.01.14

Objawienie

Pańskie

07:0008:30

10:00

KlasztorFara

Fara

Za parafian+ Józefę, Wincentego Jakubczyków, Juliana Pruchniewskiego

+ Genowefę Wójcik (w 15 r. śm.) z rodzicami i rodzeństwem

11:3017:00 FaraFara + Helenę, Leona, Włodzimierza Derdziaków+ Tadeusza Kałdońskiego (w 16 r. śm.)
 Wtorek

07.01.14

07:0008:00 KlasztorFara 1)     + Zenona Pawlaka – od firmy Wikos Bud2)     + Wiesława Bociana – od wnuczki Moniki z mężem

+ Kazimierę Maślak – od rodz. Osmelaków

17:00 Fara 1)     + Mieczysława Wikę z rodzicami Marianną i Walentym2)     + Dariusza Piotra Graczyka – od Krzyśka Paproty i Rafała Kuźnika z rodzicami

 Środa

08.01.14

07:00 

08:00

Fara 

Fara

1)     + Marię Skórzewską – od całej rodz. Klatków2)     + Mariana Glińskiego – od sąsiadów Domańskich                            i Domagałów

 

+ Janinę Słaba – od wnuczka Justyna z rodz.

17:00 Klasztor 1)     Z podziękowaniem za łaski Boże, z prośbą o dary Ducha Św., błogosławieństwo Boże, opiekę MB na dalsze lata życia dla wszystkich członków Żywego Różańca i ich rodzin oraz o radość życia wiecznego dla zmarłych2)     + Janinę Płócienniczak – od rodz. Osiewalskich z Chajewa

Czwartek

09.01.14

07:00 

08:00

Klasztor 

Fara

1)     + Aleksandrę Nowakowską – od sąsiadów Walochów2)     + Zbigniewa Hetmana – od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej        i mieszkańców bloku Kilińskiego 42

 

+ Zenona Kowalczyka – od szwagierki Józefy z rodz. Macugów

17:00 Fara 1)     + Mariusza Mencla – od rodziców2)     + Aleksandrę Jarkowską – od wnuczka Jacka z żoną                      i dziećmi

Piątek

10.01.14

07:00 

08:00

Klasztor 

Fara

1)     + Wacława Majdańskiego – od sąsiada Łakomiała z wnukami z ul. Burzenińskiej2)     + Zbigniewa Gortycha – od siostry Anny z rodz.

 

+ Zofię Juryniec – od mieszkańców Zapowiednika

17:00 Fara 1)     + Marię Dawidziak – od brata Krzysztofa z żoną2)     + Zbigniewa Jendrysa – od najbliższych sąsiadów

 

 Sobota

11.01.14

07:00 Klasztor 1)     + Eugeniusza Osmelaka – od szwagra Edwarda i rodz. Maślaków2)     + Wiesława Jendrysa – od rodz. Pijanków
17:00 Fara 1)     + Katarzynę (w 18 r. śm.) i Józefa Nieruchajów2)     + Mariannę Oscenda – od chrześniaka Kazimierza z rodz.

3)     + Zbigniewa Matusiaka – od siostrzenicy Haliny z mężem

Niedziela

12.01.14

 

07:00 Klasztor Dziękczynna z r. 18 r. ur., z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Kornelii
08:30 Fara O błogosławieństwo Boże dla Dominika z ok. 18 r. ur. – od rodziców         i rodzeństwa
10:00 Fara Za parafian
11:30 Fara + Tadeusza Kempę (w 23 r. śm.) z rodzicami i Piotra, Michalinę Rosińskich
17:00 Fara + Mariana Trzebę, Mieczysława Świętczaka, Annę, Adolfa Poter, Tadeusza Andryszka i ich rodziców

 

Intencje mszalne

Intencje mszalne

           30. 12. 2013r. – 05. 01. 2014 r.

Poniedz.

30.12.13

07:00 Klasztor 1)     + Wacławę Maślak – od męża
2)     + Kazimierza Mikołajczyka – od Zasinów
17:00 Fara + Marię Dawidziak (w 2 r. śm.)
 Wtorek

31.12.13

07:00 Klasztor 1) Dziękczynna za wszelkie łaski, którymi obdarowałeś naszą rodzinę Dobry Boże w minionym roku, z prośbą o wypełnienie Twojej Woli w Nowym Roku 2014
2) + Romana Wytycha – od pracowników Zakładu Ws-Teks
17:00 Fara Na zakończenie roku
 Środa
01.01.14

 

   

07:00

08:30

Klasztor

Fara

+ Mariusza Wawrzyniaka – od brata Tomasza z Agatą

+ Macieja Pleśniewicza oraz Grzegorza, Bożenę Piętka

10:00

11:30

 

17:00

Fara

Fara

 

Fara

Za parafian

W int. Ojca św., Ojczyzny naszej, Radia Maryja, Koła Przyjaciół Radia Maryja naszej parafii

+ Jerzego Tomasika (w 7 r. śm.)

Czwartek

02.01.14

07:00 Fara + Władysława Liska z rodzicami
17:00 Klasztor + Ryszarda Tomaszewskiego – od żony Leokadii
Piątek

03.01.14

07:00 Klasztor 1) + Czesława Grygowskiego – od Józefa z rodz.

2) + Helenę Skowron – od siostry Maryli z rodz.

17:00 Fara + Czesława Grygowskiego z rodzicami: Marianną i Franciszkiem

 

 Sobota

04.01.14

07:00 Klasztor 1)     + Dariusza Graczyka – od kolegi

2)     + Józefa Legęć – od Klubu Seniora

17:00 Fara W pewnej intencji
Niedziela
05.01.14

 

07:00 Klasztor + Tadeusza Wicher (w 1 r. śm.) – od siostry
08:30 Fara + Józefa, Anielę Wicher, zm. z rodz. Wichrów i Wydrzyńskich
10:00 Fara Za parafian
11:30 Fara O szczęśliwe rozwiązanie
17:00 Fara O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny